آرشیو مقالات و اعتراضات تا اکتبر2014

نوامبر

*

داستان پیکار یک زن جنگجوی کرد

تاریخ انتشار: 29 اکتبر 2014/  برای ما هیچ زندگی قدیم  یا جدیدی وجود ندارد. من زندگی‌ام را به مردمم اختصاص داده ام، و این در زمان صلح تغییر نخواهد کرد. زمانی که جنگ تمام شود، ما باید خیلی سازندگی کنیم

من هرگز جنگ را دوست ندارم … من دوست داشتم دنیایی وجود داشت  که در آن مردم جهان هرگز برای بیان منظور خود با هم نمی‌جنگیدند. اما این جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، آن جهان نیست.

من نمی‌خواهم در یک جنگ کثیف که علیه پلیدی است کشته شوم. رویای من این است که آنها را نابود کنم. جهان باید از شراین پلیدی راحت بشود و من می‌خواهم شاهد باشم. من باید نقش خودم را در آن ایفا کنم.

مصاحبه گننده گرت پالت، ترجمه شهناز نیکوروان

http://www.kanoonm.com/1527

*

اکتبر

حکومت و احکام جنایی اسیدپاشان، ایدئولوژی جنایی

ایدئولوژی اسلامی اکنون حاکم و جاری درجامعه، نیزهمانند هر ایدئولوژی دیگر، برآمده از زیربنای مادی ومناسبات اقتصادی غالب در جامعه است. انشعاب ها و گرایش های این ایدئولوژی ویرانگرکه به صورت تفسیرها و برداشت های گوناگون، ازاسلام سلفی سنی طالبانی، القاعده ای و داعشی و شیعه گری خمینی گرفته تا بوک الحرامی، صهیونیستی، مجاهدینی، شریعتی، مطهری وهمانند این ها بازتاب می یابند، همخو بودگی و همخوان گردانی ایدئولوژی دینی با زیربنای مادی، یعنی روابط و مناسبات برده داری،عشیرتی، فئودالیستی تا سرمایه داری با فرماسیون های گوناگون اش را نمایندگی می کنند

26 اکتبر2014 – عباس منصوران

*

رفقا ، دوستان گرامی

فراخوان به شرکت در شب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران

جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز چهره کریه ضد بشری خود را با سرکوب عنان گسیخته زنان، دانشجویان و …و کارگران و نهادهای سیاسی و صنفی شان وترور و اعدام مخالفان آگاه نشان داد و در فاجعه کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در طی دهه 60 به ثبت تاریخ آگاهی ایران کشاندو اوج توحش فاشیستی خود را عریان نمودو اکثریت جامعه آگاه ایران را در بهت و حیرت و ناباوری ، در سازش و سلوک و همکاری ، در سرکوب ومبارزه و مقاومت ، در فرار و مهاجرت ، وادار به پذیرش سرنوشت حاکم بر اکثریت مطلق ساکنان ایران نمود. بیهوده نیست که علیرغم بیش از 30 سال مبارزه پنهان وآشکار احزاب و  سازمانها ومجامع سیاسی ، … ،روشنفکران آگاه و آزادیخواه ، در نفی و نقد زندان و شکنجه و اعدام ، این جنایات دولتی تا همین لحظه ادامه یافته اند .

ریحانه اولین زن  اعدامی نیست آما با آگاهی و  همبستگی همگانی در نفی زندان ، شکنجه، اعدام ، … می تواند آخری باشد.

26.10.2014- کانون سیاسی پناهندگان

Plakard-Hambastegi

 *

* اسید پاشی حربه ای دیگراز سرکوبگریهای رژیم جمهوری اسلامی در مقابله با آزادی های زنان» – بلوگ گفتگوهای زندان

25.10.2014- زنان در مقابله با سیاستهای سرکوبگر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی همواره درصف مقدم مبارزه علیه تبعیض جنسی، قومی و طبقاتی قرار داشته اند. از بدو جایگزین شدن رژیم جمهوری اسلامی این زنان بودند که با حضور خود در خیابانها خطر سرکوب را گوشزد کردند.

http://dialogt.de/asid-pashi/

*

*در ایران زنان را با اسید می سوزانند

25 اکتبر 2014 / برای اولین بار در شهرکوچک ما

بعد از به آتش کشیده شدن زنان ایرانی با اسید تصمیم گرفتیم اگر دو نفر هم شدیم بعنوان اعتراش در میدان اصلی شهر با پلاکاردی بایستیم خوشبختانه زن و شوهر جوانی ایراین شب قبل به کمک من آمدند برای تهیه عکس ها و پلاکاردها و با اشتیاق به من کمک کردند ما حدود 80 تراکت که روی آن جنایت اسید پاشی توضیح داده شده بود و همبستگی بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان را تبلیغ نموده بود(اطلاعیه زیر)تهیه کردیم

http://dialogt.de/norden24102014/

*

*گردهمایی در آمستردام در همبستگی با اعتراضات سراسری در ایران علیه اسیدپاشی بر زنان

25 اکتبر 2014

http://dialogt.de/amsterdam_20141025/

*

ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی

30 مهرماه 1393 /تهران – محمد قراگوزلو

در آمد – ائتلاف علیه داعش به سرکرده گی آمریکا به مفهوم واقعی فقط دو قدرت را کم دارد. یکی خود داعش و دیگری دولت ترکیه. اضافه شدن این دو قدرت متحد و هم پیمان جمع این ائتلاف را به ساده گی جمع خواهد کرد. در خصوص صف بندی دولت های منطقه و منافع قدرت های برتر امپریالیستی پیرامون عروج هارترین شاخه ی القاعده ؛ ما کم و بیش طی چند مصاحبه و مقاله نکات مبسوطی را گفته و نوشته ایم. اینک بر آنیم تا با اشاره به چند مولفه ی جدید در متن مقاومت کوبانی بر یک نکته ی مهم با تاکید بر ضرورت همبسته گی جهانی سوسیالیستی تاکید کنیم و درس ها و دست آوردها و میراث ارزشمند مقاومت کوبانی را به مجالی دیگر وانهیم.

*

* چه خوابی‌ برای کردها دیده‌اند؟

چند روز گذشته اعلام شد که دولت اقلیم کردستان با موافقت ترکیه به باز کردن یک کریدر، پیشمرگه به کوبانی اعزام خواهد کرد. این در حالی‌ اتفاق می‌افتد، که ترکیه کماکان از گسیل کردهای ترکیه به کوبانی جلوگیری می‌کند…

فرهاد فردا

۲۳ اکتبر ۲۰۱۴

*

استفان بکمان  :  فلسطين و امپرياليسم آمريکا

مترجم: پيام پرتوى

http://www.marxistarkiv.se/skribenter/s-beckman/s_beckman-palestina_och_usa-imperialismen.pdf

*

*باعلل گریزو پناهندگی مبارزه کنیم نه ضد پناهندگان

ضد جنگ ، ضد فقر ، محرومیت و آوارگی،علیه قلعه سازی در اروپا، مبارزه کنیم !

در هفته های اخیر یک بار دیگر قابق پناهجویان در نزدیکی جزیزه امپ دوزا -ایتالیا. واژگون شد ، اینکه این بار رسانه ها درباره ان گزارش می دهند، استثنا است و نه گزیته مستمر.ما به طور مدام شاهد آن هستیم که انسانها در حین تلاش و فرار از جنگ ،فقر و گرسنگی در نزدیکی سواحل اروپا جان خود را از دست می دهند

http://linksjugendsolidaachen.blogsport.de/demo/farsi/

*

سپتامبر

کوبانی شهری به وسعت هستی اجتماعی ما

محمدقراگوزلو

درآمد : کم و بیش دو سال پس از ظهور داعش، حالا دیگر کم تر کسی است که از مناسبات پیدا و پنهان در جریان شکل بندی این سازمان بی خبر مانده باشد. مستقل از اخبار و موضع گیری های سیاسی – از جمله و فی المثل انتشار یک تصویر مشترک با حضور مک کین و ابوبکر بغدادی و یا اعترافات هیلاری کلینتون و …- قدر مسلم این است که روی کرد واقعی دولت ها و گرایش های سیاسی منطقه نسبت به روند حرکت داعش، به ما کومک می کند بتوانیم از مرز تحلیل سیاسی رد شویم و با فاکت به سپیده دم تاریخ بنگریم.*

*

* دورويى اوباما

نويسنده: پاتريک پاٸولوفمترجم: پيام پرتوی /  17 سپتامبر 2014

http://proletaren.se/utrikes-mellanostern/obamas-dubbelspel

 

 

 

 

اوباما براى لحظه اى داعش را شيطانى تشريح مينمايد که بايد با آن مبارزه نمود و لحظه اى ديگر سر اسلحه خود را نه تنها متوجه داعش بلکه متوجه قويترين مخالف آن ميکند·

*

* سحنرانی سیاوش محمودی

دربزرگداشت یاد جانباختگان دهه شصت در شهر لس آنجلس

http://youtu.be/ELU6spX164g

*

* بحث وگفتگو با ماکس هنینگر

مترجم کتاب  «آدمخوار و ساحره: بدن و انباشت اوليه»

 اثر  سیلویا فدریچی. گوتینگن ،پنج شنبه ۲۵ سپتامبر ساعت ۸ شب کتابفروشی سرخ – نیکولای کیرشهوف شماره ۷
سیلویا فدریچی در نوشتارش  با دیدگاه انقلابی فمینیستی بی نظیری به تاریخ مبارات اجتماعی مینگرد.
او معتقد است که توسعه سرمایه داری برای انباشت اولیه سرمایه، نه تنها با قتل عام  اهالی مستعمرات وبه بردگی کشاندن آنها برای کشف سود وصنعت، نه تنها با استثمار نیروی کار و سرکوب مبارزات و شورش های دهقانی  و طرد آنها از زمینشان، علاوه بر این، این روند بموازات آن با سرکوب و قتل عام ساحره ها اتفاق افتاده است.

در قرن 16 و 17 رشد سرمایه داری فشار بزرگی برای افزایش نیروی کار به‌وجود آورده بود. اینجاست که به قول سیلویا فدریچی، نگارنده کتاب «ساحره و آدم‌خوار» : «رَحِم» نقش تعیین کننده ای برای توسعه ی سرمایه داری پیدا می کند.

برای اطلاع کافی میتوانید به مصاحبه ای با سیلویا فدریچی نوسینده کتاب که حبیب ساعی آنرا تنظیم و ترجمه کرده، مراجعه کنید.

https://jahanezan.wordpress.com/2013/03/07/12345-631/

*

* در کمپینگ و کارزار اجتماعی اعتراضی   شهر کلن  شرکت کنید :

۱۲ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴

هدف ازاین کمپینگ، ضرورت و تمایل شدید برای ایجاد یک فضای سالم زندگی اجتماعی ، آزاد و مشترک و عاری از استثمار،راسیسم و رقابت است .  با تلاش و مقاومت سازماندهی شده ی مشترک خود علیه شرایط  موجود و حاکم  ، میتوانیم فضای آزاد انسانی را ممکن سازیم.

*

*فایل های صوتی یادمان کشتار زندانیان سیاسیِ دهۀ خونین شصت
روزبه کوراغلی: بیانیه بمناسبت کشتار زندانیان سیاسی
مهرنوش شفیعی : نگاهی بر کشتارهای دهۀ شصت و معقولۀ اعدام و زندان
محمود خلیلی : سرکوب عریان
این جلسه روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۱۴ در اتاق بحث و گفتگوی “افق چپ انقلابی” برگزار شده است

بخش اول

https://www.youtube.com/watch?v=POv4Sl6fPoQ&index=1&list=PLkJPj1nJ8hAcdMw_s5chfaj3AtIJFYLl5

بخش دوم

https://www.youtube.com/watch?v=0gI0L4dNAlc&list=PLkJPj1nJ8hAcdMw_s5chfaj3AtIJFYLl5&index=2

بخش سوم

https://www.youtube.com/watch?v=36gg3TLu5Oc&list=PLkJPj1nJ8hAcdMw_s5chfaj3AtIJFYLl5&index=3

*

*

*برنامه اتاق بحث و گفتگوی “افق چپ انقلابی

 یادمان کشتار زندانیان سیاسیِ دهۀ خونین شصت

عنوان مباحث و میهمانان جلسه:

نگاهی بر کشتارهای دهۀ شصت و معقولۀ اعدام و زندان –  مهرنوش شفیعی

« سرکوب عریان» – محمود خلیلی

بیانیه بمناسبت کشتار زندانیان سیاسی – روزبه کوراغلی

زمانجمعه ۵سپتامبر ۲۰۱۴  برابر با ۱۴ شهریور۱۳۹۳

ساعت جلسه: 20:00 تا 23:30 بوقت اروپای مرکزی

Paltalk / Middle East / Iran Ofoghe Chap Enghelabiآدرس اتاق درپالتالک:

*

بر آستان جانان  *

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

 بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

 قد خمیده‌ی ما سهلت  نماید اما

بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

بار دیگر در آستانه‌ی قتل عام زندانیان سیاسی در ایران قرار داریم، قتل عامی که از بدو روی کار آمدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی شروع و تا کنون بدون وقفه با فراز و نشیب ادامه دارد.

کمیته‌ میزکتاب آمستردام، سازمان زنان هشت مارس (ایران، افغانستان)، خانه‌ی هنر وجمعی از فعالین جنبش کارگری

آگوست ۲۰۱٤ هلند

*

جنگ خطوط لوله ، رویارویی دو بلوک

 این نوشتار کوششی است برای به دست دادن زمینه ای مادی و عینی در تحلیل بحران های سیاسی و اقتصادی، پدیداری جریان های ایدئولوژیک، جابجایی دولت ها و جنگ به ویژه در خاور میانه، آفریقا و اروپا. نوشتار پیش  به رهبری مسکو از یک سوی و در »ارواسیا«روی، رویارویی نظامی/ سیاسی و اقتصادی دو بلوک سرمایه داری  را بر زمینه ی اقتصادی، سیاسی و دراساس اکونومیک/ ژئوپولیتکی »غرب و ایالات متحده آمریکا«سوی دیگر مناسبات طبقاتی می شمارد که به هدف سود و فرمانروایی، جهان را به نابودی کشانیده اند.

25 اوت  2014/ – عباس منصوران

*

* حکومت را به عقب‌نشينی وادار کرد!

منصوره بهکيش
هفتم شهريور ۱۳۹۳

*

*

*آگوست

*

* پتیشن در حمایت از بهنام ابراهیم زاده

بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید!

بهنام ابراهیم زاده از ۹ اوت ۲۰۱۴ در اعتصاب غذا بسر می برد

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری، از اعضای کمیته پیگری ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودکان از ژوئن ۲۰۱۰ تا کنون در زندان بسر می برد

IASW Iran

 http://www.change.org/p/in-support-of-behnam-ebrahimzadeh-free-behnam-ebrahimzadeh-%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF#share

*

23 اوت 1939 پيمان عدم تجاوز ميان اتحاد جماهير شوروى و آلمان

نويسنده: ماريو سوزا

 مترجم: پيام پرتوى

بيش از  60 سال پيش پيمان نامه عدم تجاوز ميان اتحاد جماهير شوروى و آلمان نوشته شد. در خلال جنگ سرد بمنظور بد نام نمودن اتحاد جماهير شوروى با متحد جلوه دادن  کشور با آلمان نازى از اين قرارداد بهره بردارى شد. کارزار بد نام نمودن در حال حاضر با تمام قدرت ادامه دارد اگر چه اتحاد جماهير شوروى ديگر وجود ندارد. هدف در حال حاضر مانند آنزمان مبارزه با همدردى با کمونيسم و حمايت از سرمايه دارى است . بهمين دليل اراٸه توضيحى به مردم سوٸد (و ايرانيان – مترجم) در مورد وقايعى که در زمان امضاى اين قرار داد روى داد از اهميت بسيارى برخوردار است.

 http://www.mariosousa.se/Ickeangreppsavtal.html

*

*شایعه پراکنی تازه رژیم علیه سینمای زیرزمینی

طی‌ یک سال گذشته رژیم بارها علیه سینمای زیرزمینی دست به جعل خبری و سرکوب سینماگران زیرزمینی زده است. جدا از خبرگزاری‌های رسمی‌، دهها شبکه و سایت‌های خبری وابسته به دفتر خامنه ای، وزارت اطلاعات، حوزه علمیه، آستان قدس رضوی… راه اندازی شده که یکی‌ از وظایف‌شان خبر سازی علیه حرکت‌های مبارزاتی و مخدوش کردن اعتراضات اجتماعی است…

*احساس انسان دوستانه شما در این ٣۵ سال کجا بود؟    ۷ مارچ ۲۰۱۴

سر تیتر بیانیه قبلی‌ کانون  است که رژیم را به عکس‌العمل وادار کرده است . این بیانیه  در ادامه مطلب فوق مجددا منتشر شده است  تا بار دیگر مورد قضاوت خوانندگان قرار گیرد

کانون حمایت از سینمای زیرزمینی

 ۲۷ آگوست ۲۰۱۴

*

23 اوت 1939 پيمان عدم تجاوز ميان اتحاد جماهير شوروى و آلمان

نويسنده: ماريو سوزا

 مترجم: پيام پرتوى

بيش از  60 سال پيش پيمان نامه عدم تجاوز ميان اتحاد جماهير شوروى و آلمان نوشته شد. در خلال جنگ سرد بمنظور بد نام نمودن اتحاد جماهير شوروى با متحد جلوه دادن  کشور با آلمان نازى از اين قرارداد بهره بردارى شد. کارزار بد نام نمودن در حال حاضر با تمام قدرت ادامه دارد اگر چه اتحاد جماهير شوروى ديگر وجود ندارد. هدف در حال حاضر مانند آنزمان مبارزه با همدردى با کمونيسم و حمايت از سرمايه دارى است . بهمين دليل اراٸه توضيحى به مردم سوٸد (و ايرانيان – مترجم) در مورد وقايعى که در زمان امضاى اين قرار داد روى داد از اهميت بسيارى برخوردار است.

 http://www.mariosousa.se/Ickeangreppsavtal.html

*

* دولت حرف!

بررسی وعده های انتخاباتی حسن روحانی

تهران.28 مرداد 1393

محمد قراگوزلو:

در آمد – در مورد چیستی طبقاتی دولت روحانی ما پیش از این به تفصیل سخن گفته ایم و طی پنج مقاله زمینه های عروج ، خاستگاه و ماهیت طبقاتی، اهداف، ماموریت ها و رسالت اصلی آن را بررسیده ایم و بافت تشکیلاتی اش را شکافته ایم. گفتیم که این دولت به عنوان نماینده ی تام الاختیار اتاق بازرگانی آمده است تا به روند نزولی نرخ سود –…

*

*1آخرین گزارشات قاهره در مورد جنگ غزه 

دکتر ماهر طاهر، عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین : 

24  ساعت آینده در سرنوشت جنگ غزه بسیار تعیین کننده است و به تجاوزات اسرائیل با تمام امکانا تمان پاسخ خوا هیم داد

مترجم : احمد مزارعی، هیجدهم آگست 2014

*

*2ختلاف نظر میان سلطه سیاسی و نظامی، پس از افشای سناریوی وحشت،ا

که در صورت اشغال غزه در انتظار اسرائیل خواهد بود 

ترجمه: احمد مزارعی ، هفتم آگست 2014

*

*3آخرین گزارشات از سیر مذاکرات جنگ غزه ، در قاهره

نیروهای مقاومت فلسطینی بر شرایط خود برای رسیدن به اتفاق روی آتش بس پایبندند ، اما تا کنون روی تمدید زمان ” آرامش ” توافق نکرده اند

 مترجم ک احمد مزارعی ، هفتم آگست 2014

*

*4 گزارش مهم ساعتهای پایانی توافق برآ تش بس درجنگ غزه 

استاد زیاد نخاله : پیش بینی میکنم در چند ساعت آینده ، آتش بس اعلام شود ، وآنچه که تا کنون تحقق یافته دستاورد بزرگی میباشد.

مترجم : احمد مزارعی چهارم آگست 2014 

*

*5بیروت – اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین ،شعبه لبنان 

تظاهرات نیروهای چپ لبنانی و فلسطینی در دفاع از مقاومت در غزه ، مقابل سفارت آمریکا در بیروت

*

*6 اطلاعیه مطبوعاتی مقاومت در غزه (1)

مقاومت فلسطین زیانهای بیشتری را بر نیروهای صهیونیستی وارد میکند (2)

*

*7 فلسطین ، جبهه توده ای برای آزادی فلسطین 

اطلاعیه مطبوعاتی

 جبهه توده ای : اعلان برقراری آرامش بمثابه مانعی برای مقاومت است

*

*8 اطلا عبه مطبوعاتی جبهه خلق برای آزادی فلسطین – شعبه غزه :

هیچگونه آرامشی را از نظر اصولی نمی پذیریم ، مقاومت بزرگترین انبار نظامی خاورميانه را بلرزه در آورده است

*

*9 متن پیشنهادی مقاومت فلسطین برای برقراری آرامش (1)

دولت قطر متن پیشنهادی مقاومت فلسطین (قابل توجه ، مقاومت فلسطین و نه حماس یا …..مترجم) برای برقراری آ رامش را از طریق دولت قطر به وزیر خارجه امریکا جان کری وسپس به اسرائیل تسلیم  نمود ، گفته شده که این پیشنهاد مورد حمایت ترکیه و قطر نیز واقع شده است (قبل از این مصر  ترکیه و قطر اصرار در پذیرش آتش بس بدون قید وشرط داشتند ، اما سنبه مقاومت پرزور تر بود . مترجم) .

*

*10غزه وپیروزی خون بر شمشیر

پیروزی غزه شکست مهمی برای سیاستهای تسلط جویانه غرب بر منطقه است 

سایت  : العهدترجمه : احمد مزارعی ، 22  جولای

*

*11 اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین

مروان عبد العال عضو کمیته سیاسی جبهه خلق

*

*12جنگ  غزه معادلات نظامی را درهم ریخت 

نوشته  : علی العبادی

مترجم ، احمد مزارعی ، 24  جولای 2014

*

*13اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین :

پرچم سفید، بلند نخواهیم کرد…..وخونهای ریخته شده در شهر رفح و غزه ، مشعلهای راه آزادی ما خواهند بود. 

شهر غزه ، 1 آگست 2014 

مترجم : احمد مزارعی

*

* روشنفکران چپ و “بازی ناجوانمردانه” یی به نام غزه!

محمد قراگوزلو

یکم. خطوط عمده ی برخورد با مساله ی فلسطین در حاکمیت جمهوری اسلامی به طور مشخص متکی به دو گرایش است:….

Qhq.mm22@gmail.com

*

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.

 *نقش امپریالیسم انگلیس در قتل عام مردم بی دفاع غزه

نسل کشی در غزه با سلاح های امپریالیسم مکار انگلیس

 صبا راهی

http://neweshtejat.blogspot.de/2014/08/blog-post.html

*

*تظاهرات در حمایت از فلسطین وبرای توقف کشتار در غزه
چهارشنبه 6 آگوست ساعت ۱۷:۳۰ در بروکسل
مقابل وزارت امور خارجه در خیابان
Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles

کمیته جوانان بلژیک

*

*به راستی آنچه تصورش دشوار است

نه ظلمت، بل بامداد است *

درباره فلسطین؛ واقعیت سخت و وظیفه تاریخی

کمیته جوانان بلژیک

جولای ۲۰۱۴

www.committeebe.blogspot.com

*

*از ترس «مسلمان‌ستیز» و «یهودی‌ستیز» نامیده شدن در مقابل زن‌ستیزی سکوت نخواهیم کرد!

ما در کنار خواهران فلسطینی‌مان ایستاده‌ایم!

باریکه‌ی پرجمعیت در کنار‌ه‌ی دریای مدیترانه بیست و چند شبِ تمام چنان به آتش و خون کشیده شده که جهان خواب زده و مسخ را به فریاد آورده، اما در مقابل چشمان حیرت‌زده‌شان شاهد تکرار چنان قصاوتی هستند که با هیچ‌کدام از شعارهای دهان‌پرکنِ «دمکراسی‌خواهانه» و «صلح‌طلبانه» و پیمان‌های رنگارنگ جهانی، آن‌هم در خاکِ «با ثبات‌ترین دمکراسی خاورمیانه» هم‌خوانی ندارد. د

سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان)

جولای   ۲۰۱۴       / http://8mars.com/browsf.php?c=1000&Id=279

http://8mars.com

*

یولی

*

* حقيقتى که آشکار نشد

تحقيقات جديد ، افسانه بودن ميليونها زندانى و کشتار در اتحاد جماهير شوروى در دوران استالين را نشان ميدهد.

نويسنده:ماريو سوسامترجم: پيام پرتوى

http://www.mariosousa.se/Sanningensomkombort.html

اتهامات ادعايى در مورد ميليونها انسان بيگناه به بند کشيده شده و کشتار آنها در دوران حکومت استالين در اتحاد جماهير شوروى. از هيتلر تا هرست٬ کانکوست و  شولژنتسين

*

* لادن بازرگان

آیا میتوان کشتار سال ۶۷ را بخشید و یا فراموش کرد؟

 به کجا باید رفت؟

بعد از این خاطره ها که همه هستی من

از آنها است،

به کجا باید رفت؟

من به هر جا که نظر می بندم ،

همه جا چهره تو است، همه جا خنده تو است

همه جا خاطره دارم با تو،

بعد از آن خاطره ها،

به کجا باید رفت ؟

تو بگو به کجا…..(۱)

http://www.bidaran.net/spip.php?article304

*

*گزارش محرمانه یی که به اسرائیلی ها برای مخفی کردن حقایق کمک میکند

مهارت سخنگویان اسرائیلی ریشه در راهکارهای تنظیم شده توسط Frank Luntz ناظر انتحابات دارد

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش . نوشته    Patrick Cockburn – ترجمه صبا راهی

http://neweshtejat.blogspot.com/2014/07/blog-post.html

*

* احمد شاملو در متن پروژه ی “چپ زدایی”!

در آمد : چنان که به شهرت و شهره گی دانسته است یکی از چند ویژه گی کاروند احمد شاملو- در کنار شعر درخشان و ترجمان کم سان و فرهنگ کوچه نویسی با بنیان- همانا روزنامه نگاری است. به گفته ی نجف دریابندری ، “شاملو تنها کسی بود که می توانست نشریه یی را پرتیراژ کند و در همان حال آن را به تعطیلی کشد.”

محمد قراگوزلو

تهران.30 تیر1393

*

*جنگ  غزه معادلات نظامی را درهم ریخت

نوشته  : علی العبادی

مترجم ، احمد مزارعی ، 24  جولای 2014

*

*“سازمان فدائیان اقلیت” و موضع شبهه انگیز بر ضد مبارزات مردم فلسطین

حزب کارایران(توفان)شنبه 28 تیر ماه1393

www.toufan.org

*

اطلاعیه شماره 3  حزب کارایران(توفان)*

شکست مفتضحانه اسرائیل در بلعیدن “مارسمی”                     

درهم شکستن  افسانه شکست ناپذیری صهیونیستها    

حزب کارایران(توفان)

یکشنبه  بیستم جولای 2014

www.toufan.org

*

«صدای پای فاشیسم»و کرنش «راه کارگر» در مقابل آن

مدخل: / نوشته‌ی حاضر بازخوانیِ مواضع ضدکمونیستی و ضدکارگری دو مقاله‌ی پیاپی در مورد قیام توده‌ایِ هم‌اکنون جاری درشرق و جنوب اوکراین است‌که تحت نام‌های «بحران اوکراین: کریمه – بخش اول» و «بحران اوکراین ـ بخش دوم» در سایت راه‌کارگر و با امضای «هیئت تحریریه سایت راه کارگر» منتشر شده است. موضوع این نوشته فقط بازخوانی، بررسی و افشاگری است؛ و هیچ ربطی به‌نقد که لازمه‌اش عناصری از هم‌سویی و وحدت است، ندارد.

عباس فرد -  خرداد 1393، ژوئن 2014

http://www.omied.de/index.php/issues/item/1314-2014-06-08-09-29-36?tmpl=component&print=1

*

* کردستان در چنبره ی ضرورت تاریخی یا چرخش رویدادها

بررسی رویدادهای جاری و شتابنده در عراق و موضوع برپایی کشور کردستان، هدف این نوشتار است.………

از اجبار نباید فضیلت ساخت. ضرورت مبارزه طبقاتی، در گرو دریافت شرایط عینی و ذهنی و لحظه هاست. در تضاد بین نیروهای درگیر، باید از تضادها سودجست.

عباس منصوران/  14 جولای 2014

 *

*

* شروع کارزار اعتراضی  زنان پناهجو:

http://women-in-exile.net/files/2014/06/aufruf-an-fluechtlingfrauen-zur-flosstour-mit-seminaren-persisch-deutsch.pdf

*

*پناهجویان در برلین در محاصره پلیس

11 تیرماه 1393/ حنیف حیدرنژادمحله ی “کرویتسبرگ- Kreuzberg” در برلین در یک هفته گذشته شاهد اوجگیری اقدامات پلیس برای تخلیه مدرسه ای می باشد که بیش از یک سال ونیم است توسط پناه جویان اشغال شده است. این مدرسه و خیابان های اطرافش اینک در محاصره پلیس قرار گرفته و رفت و آمد شهروندان و خبرنگاران به آنجا تحت کنترل قرار گرفته است.

http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=11867&Itemid=45

*

یونی

* گزارش اخراج جابر کلیبی از کانادا – فرودگاه مونترال

سرانجام پس از حدود یک سال مبارزه علیه تصمیم دولت کانادا برای اخراج جابر کلیبی از این کشور به دلیل مبارزه او برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و علیرغم رد اتهام های اساسی دولت کانادا مبنی بر “تروریسم” قلمداد کردن مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، و عضویت در سازمان های “تروریستی” توسط کمیسیون تحقیق، دولت کانادا حکم اخراج را به اجرا گذاشت و جابر کلیبی در 26 ژوئن ساعت 19 و 50 دقیقه از این کشور اخراج گردید….

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/

*

* …. خسته نباشید

برای اطلاع شما، من 5 شنبه 26 ژون ساعت 19:50  دقیقه از کانادا اخراج می شوم و به فرانسه و آلمان خواهیم رفت .

از این رو از شما خدا حافظی می کنم و برایتان آرزوی بهترین ها را دارم

از آنجا با شما در تماس خواهم بود.

پروانه سلام می رساند.

شاد و موفق باشید

24.06.2014/ جابر

*

 *گزارش آخرین جلسه کمیسیون تحقیق در مورد اخراج جابر کلیبی از کانادا

کمیسیون در عین حال که نظر وزیر امنیت عمومی کانادا که مبارزه جابر برای سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسلامی را “تروریسم” خوانده است، رد کرد ولی اخراج او از کانادا را تایید نمود!

کمیته دفاع از جابر کلیبی

  12 ژوئن 2014

*

 * جنگ مذهبی در عراق توطئه امپریالیستی

پیدایش گروه ” داعش” و تکامل آن

حزب کار ایران

شنبه 31 خرداد ماه 1393

*

*فردا روز پنجشنبه ۲۶ یونی ، آکتیونی با نمایش فیلم و تئاتردرمرکز شهر گوتینگن جنب بانک اشپار کاسه،  با همکاری گروهای ضد راسیسم برای حمایت از پناهجویان تدارک دیده شده است

 این آکتیون در حمایت از پناهجویانی است که با راهپیمایی ۶۰۰ کیلومتری خود وارد خاک کشور بلژیک در شهر بروکسل شده ، تا علیه اقدامات سران اتحادیه اروپا که سیاست مهاجر ستیزی را دنبال میکنند،  اعتراض خود را اعلام کنند.

تا بحال  بیش از ۱۸هزار پناهجوی آفریقایی طی 20 سال گذشته در دریای مدیترانه جان باختند

 این افراد که بعلت جنگ، رژیم های دیکتاتور،فقر و بیکاری برای زندگی بهتر به سوی کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا به سمت سیسیل و ˈلامپه دوساˈ حرکت می کنند . نرسیده به مقصد در مدیترانه غرق میشوند.

دول اروپا  هر روز قوانین و سیاستهای سخت تری برای ورود پناهجویان به اروپا وضع میکنند. در طی ۶ ماه گذشته کمیسیون اروپا، بیش از ۵۰ میلیون یورو به هزینه های  نظامی فرونتکس  برای کنترل و مراقبت بیشتر مرزها اضافه نموده است. هر قانون و ماده و هر سیاستی که در این زمین به تصویب میرسد، خود تهدیدی است برای هزاران پناهجو. این قوانین نژادپرستانه و مرگبار باید برچیده شود

*

* 22.06.2014 / بیژن کیارسی

در ستایش میهن پرست نبودن

در حاشیه حضور تیم فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در برزیل

http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=455&cHash=fe9ec967ef6b7c1c741ea12f1c9c0a1b

*

* جهش داعش و تپش قلب خاورمیانه ی ما!

28 خردادماه 1393 / محمد قراگوزلو

*

*

* دومین کاروان -  کنفرانس زنان پناهجو

در تاریخ 20 یونی تا 22 یونی در شهر فرانکفورت

دست در دست هم علیه ایزوله کردن، انزواو تنهایی!

برای یک زندگی همبسته در آزادی و اختیار!

http://thecaravan.org/files/caravan/Konferenzaufruf_farsi.pdf

http://thecaravan.org/

*

* کالبد شکافی ارتش آزاد سوریه

چشم انداز قیام علیه اسد

Frank Renken فرانک رنکن

ترجمه : حمید بهشتی  Übersetzt von  Hamid Beheschti

 11/06/2014/ در حالیکه دولت های غرب می کوشند از قیام مردم سوریه عیله بشار اسد به سود خویش بهره برداری نمایند برخی از چپی ها از همبستگی با آن می هراسند. فرانک رِنکِن کوشیده است به وضعیت مبهم جنگ نابرابر میان رژیم و شورشیان شفافیت بخشد. [1]

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=9470

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=9462

   Quelle: http://marx21.de/content/view/1852/32/

*

*کلیپ فشرده تریبون مناظره ۲۱ “آزادی یواشکی”

https://www.youtube.com/watch?v=XYttpcUOktU&feature=youtu.be

*

*  فاشیستها در اودسا آدمها را زنده زنده بدستور رسیده از کییف و آنها نیز به دستور رؤسای بزرگ جهان اوباما و مرکل سوزاندند.

 کارگاه هنر و ادبیات کارگری با این شعر عکس‌العمل نشان میدهد!

در برابر این جنایت سکوت نکنید، آنچه امروز در آنجا اتفاق می‌افتد، فردا در خانهٔ شما را هم خواهد زد . در تبلیغ و انتشار این شعر مارا یاری کنید. ترجمهٔ انگلیسی آن نیز در راه است

Bloody Odessa

 Pouyan Fard·8 Videos

http://www.youtube.com/watch?v=27xDQQWnxWw

*

ترور به نام خدا

نام کتابی است که پرویز دستمالچی آنرا تالیف و نوشته است

جهت اطلاع دیگر دوستان در لینک زیر منتشر میگردد

*

آپریل

*نگاهی به کنفرانس برلین، پروژه شکست خورده جمهوری اسلامی

زُوم: برنامه‌ای از بصیر نصیبی
نگاهی به کنفرانس برلین، پروژه شکست خورده جمهوری اسلامی

http://cinemaye-azad.com/1393/01/28/1804/

*

*به مرگ بگیر تا به تب راضی شود

بر گرفته از توفان شماره   169 فروردین ماه 1393 آوریل سال 2014،  ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

*

* گزارش مطبوعات مختلف در باره کمپین اعتراضی پناهجویان شهر گوتینگن

 برای حق ماندن و حق شهروندی

06.04.2014 / اکبر

http://goezelt.blogsport.eu/

Facebook:  https://www.facebook.com/RefugeeProtestGoettingen

Goest Info: http://www.goest.de/

HNA: http://www.hna.de/lokales/goettingen/protestcamp-gegen-abschiebung-3457424.html

Neues Deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/929185.ohne-duldung-keine-bibliotheksbuecher.html

Weser-kurier: http://www.weser-kurier.de/region/niedersachsen_artikel,-Protestcamp-der-Fluechtlinge-_arid,821488.html

*

مارس

فراخوان کمپ اعتراضی  پناهنجویان برای حق ماندن و حق شهروندی

  ما بعنوان بخشی از پناهجویان ساکن شهر گوتینگن و حومه، از روزجمعه چهارم آوریل با برپایی چادر اعتراضی در مرکز شهر گوتینگن(مجاور کلیسای یاکوبی) اعتراضمان را به سیاستهای ضد پناهندگی دولت آلماندرایالت نیدر زاکسن ونیز دادگاه گوتینگن اعلام می کنیم.

20.03.2014

*

*از کرونبرگ تا اشتون، غوغا بر سر چیست؟

محمد قراگوزلو

Qhq.mm22@gmail.com

*

 *نولیبرالیسم از نگاه زنان | جویئون جونگ، سونگ‌مین چاو* | ترجمه: امین حصوری

 10 March 2014/ یادداشت مترجم:

از کُره‌‌ی جنوبی دو تصویر عمده -و مرتبط با هم- در ذهن نسل‌های متاخر ایرانیان وجود دارد. اولی که قدیمی‌تر است و شاید کمتر در ذهن‌ها مانده باشد، کُره‌ی جنوبیِ اعتصابات و اعتراضاتِ کارگری است؛ تصویری از صفوف به هم پیوسته و مصمم کارگرانِ معترض که برای لحظات کوتاهی در اخبار تلویزیونی اواخر دهه‌ی شصت و دهه‌ی هفتادِ خورشیدی منعکس می‌شد.

*

*تصویر واقعی ساختار مالی- اقتصادی تروریستی سرمایه­ داریدر آئینه واقعیت

(مجموعه مقالات)

والنتین کاتاسونوف

 (Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

و نیکولای مالئشوسکی، اسرائل شامیر، مارتین کوکشا، کنستانتین گاردییف، آنتون نِوزلین، رمان گریشنکو، ولادیمیر دکـتیریف، ای. ایوانوفسکی،گنادی زیوگانوف، پطر اسکندروف، لئونید ساوین، پاول جوزف واتسون، آلکسی وارچون و لئونید ایواشوف

ترجمه، توضیحات و سه مقاله : ابراهیم شیری

*

اکراین، جبهه اروپایی رویارویی دو بلوک سرمایه داری جهانی

این بخش از نوشتار پژوهشی ارواسیا به سبب اشغال «کریمه»به وسبله ارتش روسیه و بحران در اکراین، به موضوع بحران در این منطقه می پردازد. افزون بر 6 سال پیش تا کنون به پدیده دوگین، گایدر جمال (حیدر) و پوتین و پروژه ارواسیا پرداخته ایم. سال پیش تا کنون،  9 نوشتار در باره ارواسیا و نقش دوگین و کارگزارانش مانند رجب صفراف ها، الهه کولایی ها، مهدی سنایی ها، محقق دامادها([i]) ووو  به یاد کمونیست نامی کارل لیبکنشت و به نام وی نگاشته شد.

9 مارس 2014- 18 اسفند 1392  – عباس منصوران

*

*

* تجاربی آموختنی ازرویدادهای اوکرائین

بزرگترین درس تاریخ از این تجربه این است، که بدون رهبری حزب طبقه کارگر، بدون مبارزه متشکل کمونیستی در تشکل واحد و بسیج توده های مردم، امکان ندارد بتوان بر دسیسه های امپریالیسم و دشمن طبقاتی فائق آمد.

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲-حزب کارایران(توفان)

http://rahetoufan67.blogspot.se/

*

آفیش حمایت کمیته میزکتاب آمستردام از برگزاری آکسیون 8 مارس در آمستردام

 *

*چه کسى هيتلر را مسلح و به او پرداخت نمود؟

نويسنده :  Mario Sousa

مترجم: پيام پرتوى

http://www.mariosousa.se/VembetaladeochbevapnadeHitler.html

*

«غریبه ای به نام کتاب»

 در سرزمینی که تیراژ کتاب های ارزشمند و خواندنی و سلاخی شده زیر تیع سانسور از دو هزار فراتر نمی رود و در حالیکه گاهی رقم واقعی پشت این رقم، در ایران، آری در ایران، کمتر از 500 نسخه است، باید به سختی غمناک شد.

عباس منصوران

24 فوریه 2014

*

فوریه

*بحران سازی هایی که هنوز هم نادیده گرفته می شوند!

طعمه ی چادر مرزبانی سربازان در سرباز

سوم اسفند 1392/ 22 فوریه 2014- عباس منصوران

*

* نشریه رهائی زن سری سوم شماره بیست و یکم

http://rahaizanorg.blogspot.com/2014/02/nashriyeh-rahaizan-issue-21-series-3.html

*

*هر گاو گند چاله دهانی…..

جوابی به یاوه بافی علی مطهری

20.بهمن ماه 1392 – محمد قراگوزلو

*

*نشریه میلیتانت در 96 صفحه منتشر شد

فهرست مطالب

 -تحولات نوین، افق جنبش کارگری و وظایف ما

 -تحلیل 34 سالۀ رژیم

 -به مناسب سی و چهارمین سالگرد قیام 1357: پیش زمینۀ تاریخی و درس ها

 -در حاشیۀ نشست داووس: سابقۀ جهت گیری جمهوری اسلامی نسبت به امپریالیسم

- …..  http://militaant.com/?p=3658

ژانویه

* روحانی در داووس

فرش بنفش زیر پای سرمایه

رسوبات اندیشه ی سوسیالیستی و فدائیان جهل

25.01.2014 – محمد قراگوزلو

http://kultur-revolution.com/Rohani dar Davoos.doc

*

* بیعت در وحدت، در لانه ی کرکس ها

همنوایان با کرکسان در شامگاه چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ (۸ ژانویه) در تالار وحدت گرد آمدند تا با فرمانده افزون بر سه دهه مقام امنیتی حکومت اسلامی در باره «هنر و اجتماع» به وحدت برسند.

عباس منصوران

13-1- 2014

http://kultur-revolution.com/Dar Lanehe Karkasan.doc

*

* همبستگی با اعتراضات خودجوش و گسترده مهاجران افریقائی علیه سیاست های سرکوبگرانه دولت اسرائیل

کاروان برای حقوق پناهندگان و مهاجران – برلین

19.01.2014

*

*نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران(9)

کارل لیبکنشت

*

*این نوشتار بخش پژوهشی به یاد و نام کارل لیبکنشت، رهبر همیشه جاودان کمونیسم شورایی و رفیق روزا لوکزامبورگ هدیه و منشتر می شود.

اوراسیا: بابک زنجانی- لاریجانی‌ها

با جابجایی دولت جناح باندها،  برخی مهره‌‌های دولت پیشین باید برکنار و یا قربانی شوند به ویژه آنگاه که موضوع تصاحب و تملک پول‌های باد آورده و کهکشانی در میان باشد. این نوشتار، در تیرماه ۹۲ نوشته شده و اینک بدون ویرایش، با بالاگرفتن سوخت وسازهای درون باندی، بازتاب می یابد.

دسامبر 2013

*

 * نشریه میلیتانت شماره ۶۷ در ۱۲۰ صفحه انتشار یافت

http://militaant.com/?p=3522

http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/01/m671.pdf

با کلیک کردن بر روی شماره ی صفحه هر مطلب، اتوماتیک به صفحه ی مورد نظر دسترسی پیدا خواهید کرد.

*

دسامبر

* گزارش شرکت در تظاهرات علیه سیاست های ضدّ پناهندگی و نژادپرستانۀ دولت آلمان

شبکۀ همبستگی کارگری

از اکتبر 2013 که تظاهراتی سراسری به منظور جلوگیری از دیپورت دو دانش آموز در مدارس فرانسه انجام شد، زمان زیادی نمی گذرد؛ هم اکنون نیز گروهی از پناهجویان لامپدوسا در هامبورگ و پناهجویانی که از جنگ های خانمان سوز در سوریه گریخته اند، در آستانۀ اخراج هستند و حتا اگر دیپورت نگردند، باز هم با شرایط بسیار دشوار و تحقیرآمیز، و تحت فشارهای غیرانسانی دولت آلمان قرار خواهند داشت.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=416922798410283&id=303779269724637

*

* حمله به کمپ ليبرتی به فاصله کوتاهی بعد از سفر مالکی به تهران!

شامگاه 5 دی 1392 کمپ ليبرتی با دهها فروند موشک از انواع مختلف هدف قرار گرفت. گزارشها حاكى از آن است كه این حمله منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن بيش از 50 نفر از اعضای سازمان مجاهدین در کمپ لیبرتی شده است که حال برخی از مجروحين وخيم است .

6 دی ماه 1392 / کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

http://farhang-enghelab.com/k-k-ef101liberti.doc

*

* ملاحظاتی در باره انقلاب مشروطه

احمد اشرف

برگرفته ازنشریه اینترنتی : بنیاد مطالعات ایران

http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiii/reflections-constitutional-revolution

*

 *سند منتشرنشده:نامهء حزب تودهء ايران به آيت‌الله خمينی

 مجلهء «انديشهء پويا» در آخرين شمارهء خود متن نامه کميته مرکزی حزب توده ايران خطاب به آيت الله خمينی  در ژانويه ۱۹۷۹( يک ماه قبل از پيروزی انقلاب اسلامی)را برای اولين بار منتشر کرده است. این نامه درراستای حمایت قاطع رهبران«جبههء ملّی»وبرخی از«روشنفکران لائیک»ازآیت الله خمینی بود(نگاه کنیدبه:«بشارت ‌نامه نویسان دیروز:معماران تباهی ِامروز»در پایان این مطلب).متعاقب این نامه،حزب توده اعلام کرد :«

به جمهوری اسلامی  رأی می دهیم»!

http://mirfetros.com/fa/?p=7222

*

*تورم منفى= بحران عميقر

5 دسامبر 2013

http://www.proletaren.se/inrikes-ekonomi-utrikes/deflation-krisen-djupnar

مترجم: پيام پرتوى

*

*بمناسبت ۲۱ آذر ۱۳۲۴ تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان

 یا حکومت ملی آذربایجان

پنج شنبه، بيست و يکم آذر ۱۳۹۲ برابر با دوازدهم دسامبر ۲۰۱۳ -  برهان اعظمی

امه رهبران نهضت دموکراتیک آذربایجان به رهبران شوروی

 ( 17آذر 1325)

http://farhang-enghelab.com/21Azar-B.Azami-NamehRahbaran.doc

*

 * مقاله زیر در نشریه شماره 135 “انقلاب” ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا در 13 ژوئیه سال 2008 منتشر شد

بمناسبت مرگ نلسون ماندلا!

آفریقای جنوبی: حمله به کارگران مهاجر … و رویای عقیم مانده ی رهائی

*

*تجربه آفریقای جنوبی، فراموشی جنایات گذشته؟

رها بحرینی : وکیل حقوق بین الملل و محقق حقوقی در سازمان REDRESS

اجرای عدالت یا گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی؟ ترویج کین توزی و انتقام‌ جویی یا تمرین بخشش و گذشت؟

به روز شده:  16:50 گرينويچ – دوشنبه 11 نوامبر 2013 – 20 آبان 1392

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2013/11/131111_l44_nazeran_forgiveness_south_africa.shtml

*

پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش :

به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا

فراموش کنید و ببخشید

توصیه ای سازشکارانه برای توجیه و تداوم سلطه طبقاتی

من کمونیست نیستم اما غیر از آنها کسی ندانست که ما چه می گوئیم“.نلسون ماندلا

http://rahetoufan67.blogspot.se/

*

* حافظه تاریخی، آگاهی تاریخی (3)

در ایران به ویژه، در شمار مفهوم ها، حافظه ی تاریخی نیز همانند بسیاری از مفهوم های دیگر، در یک جابجایی آگاهی ستیزانه، در برابر

آگاهی تاریخی، به واژگون نشانیده شده است. هدف این نوشتار، بازنگری مفهوم‌های حافظه تاریخی، آگاهی تاریخی و طبقاتی است.

* حافظه تاریخی، آگاهی تاریخی(۲)

http://farhang-enghelab.com/HAFEZE TARIXI2 FINAL.docx

* حافظه تاریخی، آگاهی تاریخی(۱)

 عباس منصوران

اکتبر ۲۰۱۳/ آبان ماه۱۳۹۲

*

* نامه سرگشاده جامعه زندانیان سیاسی ایران

به رئیس جمهور امریکا و دبیرکل سازمان ملل

http://iranianpoliticalprisoners.com/america-and-the-un-secretary-general-to-the-president/

*

*در کامبوج چه گذشت؟

نويسنده: اولف بيرنمترجم: پيام پرتوى

03.12.2013

*

نوامبر

*گرامیداشت یاد بیدارغلامحسین ساعدی

در گورستان پِر لاشِز پاریس

علیه فراموشی

فرانکفورت 18 نوامبر 2013محمد بهارلو

*

* تهران و کرج:

 پخش پوستر و دیوارنویسی با شعار «اعدام ها را متوقف کنید

۱۹ آبان۱۳۹ –  شبکه همبستگی کارگری

*

اکتبر

*جرم سیاسی  پایه و اساسی جز توجیه جنایت نیست .

بیش از سه دهه  است که مردم ایران شاهد رویدادهایی هستند  که پی در پی تکرار می شوند . اعدامها –تیربارانها- قتلهای زنجیره ای و مرگهای مشکوک پیگیری نشده  که سیستم حاکم بر مردم ایران تحمیل کرده است از ان جمله اند....

جمعی از زندانیان سیاسی سابق خوزستان.

http://farhang-enghelab.com/Jorme Siyasi.Khosestan.doc

*

منطق تلافی‌‌‌‌‌‌‌جویانه: از حکومت اسراییل، اعدام‌‌های دهه‌ی ۶۰، تا بلوچستان | مینا خانلرزاده

http://praxies.org/?p=3003

*

قتل دو پناهجوی ایرانی در شهر آدانا ترکیه

در دو ماه اخیر دو جوان پناهجوی ایرانی در شهر ادانا ترکیه به طرز دلخراشی به قتل رسیده اند که هردو مورد بر اثر بریدن رگ گردن و ضربات چاقو بوده است ، اما پلیس شهر ترکیه هر دو قتل را خود کشی اعلام کرده است . هم اکنون هاله ای از ترس و احساس نا امنی پناهجویان ایرانی را در بر گرفته است .

۱- جواد غفران معروف به آزاد ۲۸ ساله که به تاریخ اوایل شهریور ماه جسد او از کانال آب بیرون کشیده شد. یکسال پیش کشور را ترک و خود را به یو/ ان ترکیه معرفی کرده بود و جزو نوکیشان مسیحی بوده است .

علی موسوی ۲۴ ساله اهل شیراز که هفته پیش ۱۰ اکتبر جسد او در سد رودحانه سیحان پیداشد . علی موسوی بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری مدت کوتاهی در زندان اوین بوده و یکسال ونیم پیش خودرا به یو ان ترکیه معرفی کرده بود.

*

* پراگماتیسم پیدا و پنهان

افق آینده ی مناسبات ایران و آمریکا

10.10.2013/ محمد قراگوزلو

*

سپتامبر

* وحید صمدی : سمبل های مقاومت ِ انقلابیون ، ابزار سیاست ِ ارتجاعی نیستند!
امسال در مراسم سالگرد تابستان 67 در برلین حضور نداشتم. اما گزارشی در سایت رادیو فردا مربوط به یادمان برلین برایم ارسال شد که به نام من هم اشاره کرده بود.

دوم مهرماه 1392

http://farhang-enghelab.com/Dastha-Kotah.W.SAMADI.doc

*

* از مجموعه‌ی «مبارزانِ کمونیست»

زنده‌گی‌نامه‌ی «غلام کشاورز»  (ویرایش جدید)

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/09/gholam-keshavarz2.pdf

*

*1-  رادیو فردا بازوی تبلیغاتی بنگاه سخن پراکنی امپریالیسم آمریکا

*2 – امپریالیسم آمریکا در طول جنگ ویتنام از سلاح شیمیایی کشتار دستجمعی تحت لوای “دخالت بشر دوستانه “همانند آنچه در افغانستان و عراق کرد، استفاده نمود.

دیروز و امروز و فردا!

06.09.2013 /  برهان عظیمی

 *

«در محکومیت کشتار نیروهای سازمان مجاهدین»

(آغازدوباره سیاست تهاجمی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در خارج از کشور)

چهارم سپتامبر 2013 / گفتگوهای زندان

*

* جنگ بر عليه ايران در سوريه آغاز ميشود

نويسنده : Eric Draitser

مترجم: پيام پرتوى

http://rt.com/op-edge/us-war-iran-begins-syria-096

*

 «خدایان نجاتم نمی‌دادند»

 حکومت ایران،‌قاتل مجاهدین

حکومت اسلامی از زبان سپاه پاسداران،‌ قتل‌عام حکومتی در پناهگاه بی‌پناه مجاهدین را به «فرزندان مجاهدان عراقی» واگذاشت و آن را «انتقام الهی» نامید.

۱۲ شهریور ۱۳۹۲ – عباس منصوران

*

*بررسیِ دلایلِ جنگ افروزیِ ایالاتِ متحده‌ی آمریکا علیه سوریه

نویسنده‌گان : دیوید نورت و الکس لنتیر

برگردان: ملیحه.ح

http://processgroup.org/2013/08/29/soriye/

سایت پروسه

www.processgroup.org

*

*معمای بزرگ «شیمیائی»

دمیتری سدوف /(Dmitryi Sedov)

http://www.fondsk.ru/news/2013/08/23/bolshaja-himicheskaja-misteria-22336.html

برگردان و نتیجه گیری اخلاق: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2013/08/27/

5 شهریور

*

آگوست

نه به جنگ با سوريه

نويسنده: آندرش کارلسون٬ رهبر حزب کمونيست سوٸد (م·ل)

http://www.kommunisterna.org/nyheter/2013/08/nej-till-krig-mot-syrien

مترجم: پيام پرتوى

۲۷ اوت ۲۰۱۳

*

*جنگ افروزی علیه سوریه

ده سال پس از حمله به عراق توسط دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس دروغهای سرهمبندی شده، مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی (wmd)، یک اقدام تحریک آمیز مشمئز کننده مشابهی‌ توسط پاریس، لندن و واشنگتن برای توجیه یک جنگ جدید تجاوزگر علیه سوریه اختراع می‌‌شود.

قدرتهای امپریالیستی ایران و در مقصود نهائی روسیه و چین را مد نظر دارند.

 ۲۶ آگوست ۲۰۱۳ – الکس لانتیر

ترجمه: فرهاد فردا
برگرفته از:

http://www.wsws.org/en/articles/2013/08/26/pers-a26.html

*

این نوشتار بخش ششم پژوهشی است که به یاد و نام کارل لیبکنشت، رهبر همیشه جاودان کمونیسم شورایی

.و رفیق روزا لوکزامبورگ هدیه و منشتر می شود

* نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۷)

کارل لیبکنشتمرداد ماه ۱۳۹۲/اوت ۲۰۱۳

*

*عملکرد متحدین دمکراتهای آمریکائی و اروپا یی در سوریه. حالا همین کثافتها با بکارگیری بمبهای شیمیایی برای آمریکا ، بهانه میسازند تا تهیدستان خاورمیانه را بیشتر از پیش به خاک سیاه بنشانند.

اخطار: دیدن این ویدئو برای هر کس قابل تحمل نیست

http://www.youtube.com/watch?v=_Wk-TAIcc4Q&feature=youtu.be

 *

*در مورد حمله شيميايى ادعايى در سوريه،  نظرات با ديده ترديد است!

http://proletaren.se/utrikes-mellanostern/skeptiska-roster-mot-pastadd-gasattack-i-syrien

۲۲ اوت ۲۰۱۳ / مترجم: پيام پرتوى

*

*مصر: ارتش واخوان مسلمیندوسوی ارتجاع

فرانچسکومرلی

ترجمه ی آرش عزیزی

*

*مرسى٬ نظاميان و چالش چپ

مترجم: پيام پرتوى

۲۰ اوت ۲۰۱۳

http://www.proletaren.se/utrikes-mellanostern/mursi-militaren-och-vansterns-utmaning

*

 *خوانندگان گرامی

 نشریه سوسیالیسم به شکل گاهنامه خدمت شما ارسال می گردد. از شما و مسئولین سایت ها و وبلاگ ها تقاضا می کنم که درتکثیر و درج آن درسایت هایشان مرا یاری نمایند. از هرگونه نظر و انتقاد استقبال می نمایم. این نشریه متعلق به شماست، چنانچه مقاله و یا مطلبی که به بازسازی و باز نگری آنچه که بنام سوسیالیسم در قرن گذشته بوده کمک نماید می توانید برایم ارسال نمائید تا در این گاهنامه درج گردد.

سلامت و پایدار و شاد باشید

 28 مرداد 1392 = 19 آگوست 2013

محمد تقی سیداحمدی

*

*این نوشتار بخش ششم پژوهشی است که به یاد و نام کارل لیبکنشت، رهبر همیشه جاودان کمونیسم شورایی و رفیق روزا لوکزامبورگ هدیه و منشتر می شود

نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران  (۶

15.08.2013 / کارل لیبکنشت

بخش های 1 تا 5 این پژوهش را در پائین این سطور پیدا خواهید کرد

*

*ما تو را در اينجا نميخواهيم!

نويسنده: آندرش کارلسون٬ رهبر حزب کمونيست سوٸد (م·ل)

مترجم: پيام پرتوى

http://proletaren.se/ledare/obama-inte-valkommen

*

گفتگو با ماٸو

*مختصرى در مورد نويسنده:

آنا لوٸيس استرانگ٬ روزنامه نگار کمونيست آمريکايى در ۲۴ نوامبر ۱۸۸۵ در فرند٬ نبراسکا متولد و در  ۲۹ مارس ۱۹۷۰در پکن در گذشت· او يک روزنامه نگار کمونيست آمريکايى٬ شناخته شده براى علاقمندان  گزارشاتش از اتحاد جماهير شوروى و جمهورى خلق چين٬ بود·

ترجمه : پیام پرتوی

*

*متن سخنرانى رمزى کلارک٬ وزير سابق دادگسترى آمريکا٬ در کره شمالى٬ شهر سينزون

٬ به مناسبت اهداى مجدد موزه جنايتکاران جنگى در ۲۵ جولاى

رمزى کلارک: “با جنگ تجاوزکارانه آمريکا مبارزه کنيد”

08.08.2013 –   مترجم: پيام پرتوى

http://farhang-enghelab.com/Ramzi Kalark_PP.doc

*

* گفتارهایی از خاطرات تراب حق شناس

نویسنده: – يكشنبه ، ۲۶ خرداد ۱۳۹۲؛ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۳

ضبط شده در 1390 با اختصار و محدودیت هایی که با مراجعه به اسناد و بررسی و نقد می تواند تکمیل شود

1 – خاموشی پیکار

2 -تحول ایدئولوژیک مجاهدین سال 54

3 – مجاهدین و روحانیت در تجربه شخصی و سازمانی

4 – ما و فلسطین: نگاه و تجربه ای سیاسی و انترناسیونالیستی

http://www.peykarandeesh.org/index.php

* اسرائیل نژادپرست است، ما از بایکوت آن حمایت می کنیم، دیگران خود دانند!

http://www.peykarandeesh.org/felestin/831-israelbaycot.html

https://linksunten.indymedia.org/de/node/92134

 *

 سه شنبه شب ششم آگوست، گروهی آزادیخواه بعنوان اعتراض ، دفتر اتحادیه سراسری کارگران آلمان (د گ ب)را در شهر هانورآلمان رنگ پاشی کردند.

 علت این حرکت اعتراضی ،حمایت اتحادیه سراسری کارگری آلمان د گ ب از حملات نظامی ارتش در خارج از کشور و حمایت از صنایع نظامی جنگی میباشد.

در اعلامیه این گروه عنوان شده: ما مخالف اتحادیه و سران کارگری نیستیم ، بلکه در راس این اتحادیه   بخصوص نخبگانشان سالیان درازی است که با مبارزات طبقاتی بدرود گفته اند.آنها دیگر خود مزدوران سرمایه و برنامه ریز و شریک محسوب میشوند.
آنها دیگر حتی با موفقیتهای نسبی سود سرمایه که حاصلی جزموج اخراج کارگران و سلاخی امکانات معیشتی و رفاهی آنها نداشت ،بسنده نمی کنند.

بلکه در چنین اوضاعی برای امنیت و تامین نظام « امپریالیستی سرمایه داری» و حفظ سود از طریق لشکرکشی نیروی نظامی به غارت منابع طبیعی و چپاول نیروی کار کارگران و زحمتکشان در قاره های آسیا و آفریقا و غیرو بطور مداوم ادامه میدهند

فرمان جنگ نظامی از اینجا نشات میگیرد

*

دوستان گرامی

 جلسه سراسری   کاروان پناهجویان از تاریخ ۲۴ تا ۲۵ آگوست در شهر هامبورک و در محل Hein-Köllisch-Platz.  برگزار میگردد و روی موضوعات زیر به بحث و گفتگو میپردازند:
۱ـ نگاهی و نقد و درس از جنبش اعتراضی پناهجویان  سال گذشته ،از راهپیمایی اعتراضی تا چادر مستقر اعتراضی تا به امروز اورانین پلاتس برلین
۲ـ بررسی حرکت اخیر اعتراضی پناهجویان و رفتار و عمل وحشیانه پلیس به آنها
۳ـ نگاه و بررسی  به تریبونال بین المللی کاروان و همچنین آینده نگری و برنامه ریزی برای قدم بعدی تریبونال
۴ـ مشکلات مالی کاروان
۵ـ  پلنوم زنان و بررسی و نگاهی به کنگره زنان پناهجو که در هامبورگ برقرار شد. همچنین نتیجه گیری از کنگره برای اهداف مشخص مبارزات آینده و  همکاری ومبادله با تریبونال

برای کسب اطلاعات بیشتر مستقیما تماس بگیرید.

تلفن تماس  0176/30366559 و

یا از طریق ایمیل  free2move@nadir.org

*

* نوشتار زیربخش چهارم پژوهشی است که به یاد و نام کارل لیبکنشت، رهبر همیشه جاودان کمونیسم شورایی و رفیق روزا لوکزامبورگ هدیه و منتشر می شود:

*نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران(5)

مرداد ماه 1392- لیبکنشت

*

*نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران(4)

تیر ماه 1392- لیبکنشت

http://farhang-enghelab.com/Eurasia4.pdf

بخشهای دیگر را درسایت زیر بخوانید

**نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۴(
*نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۳(
*نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۲(
*نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران(1(

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-53760.html

*

 *

*فراخوان به حضور در جمع و اعلام همبستگی با معترضین

اطلاعیه ی ایجاد کمپ اعتراضی پناهجویان

آغاز ایجاد کمپ اعتراضی پناهجویان پس از راهپیمایی پایانی در تاریخ اول آگوست در شهر بیترفلد آلمان

با سلام به همشهریان عزیز

ما پناهجویان شهر فریدرزدورف تصمیم به برپایی چادر اعتراضی داریم. این کمپ پس از راهپیمایی پایانی در تاریخ اول آگوست در بیترفلد در پارک خیابان ولاتر-راتناو در کنار (تقاطع)  خیابان بینن گارتن برپا خواهد شد، تا بتوانیم صدای اعتراضمان را به میان مردم ببریم.

http://refugeeprotestbtf.blogsport.de/

*

ماه یولی

* لنین : دربارۀ مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

*

*نروژ- دوسال پس از اوت اويا

بازگشت به يک روز ترسناک

نويسنده: آندرش کارلسون٬ رهبر حزب کمونيست سوٸد (م·ل)

24 juli 2013   / مترجم: پيام پرتوى

*

* در مصر چه میگذرد

ا. م. شیری

۷ مرداد- اسد ۱۳۹۲پس از کودتای سوم ژوئیه ارتش مصر(ارتش مصر یک ارتش آمریکائی است تا یک ارتش مصری

http://eb1384.wordpress.com/2013/07/29/

*

*رویدادهای مصر از نگاه سمیر امین 

سه‌شنبه  ۱ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱٣

الوطن – ترجمه محمد دورقستانی

*

* دل تنگ تلنگرهای احمد شاملو!

در سیزده ساله گی غروب استاد و رفیقی یگانه

 - 21.07.2013 محمد قراگوزلو

*

www.processgroup.org/ *سایت پروسه

 «کارگر»

نمایش‌نامه‌ای از: والتر وایکس

برگردان: نیما کوشیار

http://processgroup.org/2013/07/22/kargar

*

* نوشتار زیربخش چهارم پژوهشی است که به یاد و نام کارل لیبکنشت، رهبر همیشه جاودان کمونیسم شورایی و رفیق روزا لوکزامبورگ هدیه و منتشر می شود:

*

*جهاد گزینشی

لئونید ساوین (Leonid Savin)

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/17/izbiratelnyj-dzhihad-21605.html

مترجم: ا. م. شیری

۳۱ تیر- سرطان ۱۳۹۲

تشدید ناگهانی مناقشه بین پیروان اهل تسنن و تشیع- دو فرقه اسلام- همزمان در چند کشور خاورمیانه این واقعیت را ثابت میکند، که سخن نه از  اوج گیری دشمنی، بلکه، از دامن زدن هدفمندانه به اختلافات ساختگی در میان است..

http://eb1384.wordpress.com/2013/07/22/

*

* فراخوان به حمایت و شرکت در تظاهرات روز 01.08.2013

ما پناهجویان حومه شهر بیترفلد، مجبور به زندگی کردن در اردوگاه های عمومی با انزوای کامل میباشیم  .این اردوگاه ها در وسط جنگل بسیار دور از شهر واقع شده. بدین جهت هر نوع امکانی برای ارتباط با محیط خارج از آن، برای خرید مایهتاج روزمره ، برای رفتن به پزشک و یا دسترسی به وکیل، از ما سلب کرده . برای پناهجو ئی که ماهیانه تنها ۱۰ یورو مستمری می گیرد ، برایش مقدور نیست که آن را صرف وسائل نقلیه شهری کند .

Submitted by azadi on Wed, 07/17/2013

http://www.thecaravan.org/node/3842

*

* تروئیکا، به فریاد یونان رسید

محمود فاضلی

16.07.2013 – گزارش وام‌دهندگان بین‌المللی، صندوق بین‌الملی پول، بانک مرکزی اروپاوکمیسیون اروپا (تروئیکا) پس از بررسی های فنی درباره اصلاحات انجام شده دولت یونان،راه رابرای پرداخت این کمک به یونان هموارکرد.

http://farhang-enghelab.com/Teruika-Yonan_Mf.doc

*

* گزیده مقالات درباره نشریات و تشکیلات کارگری ( لنین)

ترجمه  محسن فریدنی  و  ا. صادقی
*********************

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

*

*به فرزندان‌ مان آزادی، شجاعت و کرامت بیاموزیم!

  نوال السعداوی

برگردانِ:مازیار بویری

http://processgroup.org/2013/07/07/navaal/#more-2096

*

* نامه ای به کمونیستهای آلمانی

رفقای عزیز، قصد داشتم که نظرم را دربارۀ درسهای سومین کنگرۀ انترناسیونال کمونیستی در یک مقالۀ مفصل بیان کنم. متأسفانه، به علت بیماری، هنوز نتوانسته¬ام این کار را شروع کنم

http://k-en.com/ken200/ken74/Nameha3.pdf

*

*اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه‌داری دولتی؟

فریدا آفاری

*

* شورش‌ در همه جا

 امانوئل والرشتاین

یکم ژوییه‌ی 2013: ترجمه پرویز صداقت

*

ماه یونی

*به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمهوری کوهستانی

مسکو، 14 آوریل 1921 – ن. لنین

پراودا گروزی، شمارۀ 55، 8 مه 1921

مطابق نسخه روزنامه منتشر شد

مجموعه آثار لنین، جلد 32، ص 18-316
——————————————

*نامه هایی دربارۀ تاکتیکها

مجموعه آثار لنین، جلد ۲۴، ص ۵۴-۴۲

کمونیستهای انقلابی    http://www.k-en.com

*

*تحلیل   ESP (حزبِ سوسیالیستِ زحمت‌کشانِ ترکیه)

 درباره‌ی تحولاتِ اخیرِ ترکیه [1]

برگردان: س. بهرنگ

در جنبشی که در هفته‌های اخیر، با اعتراضاتِ پارکِ گزی در ترکیه به وجود آمد، علاوه بر دانش‌جویان، جوانان، اقشارِ طبقه‌ی متوسط و بورژوازی که با انگیزه‌ی حفظِ سکولاریزم به اعتراضات پیوستند، نیروها و احزاب چپ از جمله  DHKP-C(جبهه‌‌ی خلق)، TKP(حزبِ کمونیست)، TKİP (حزبِ کمونیست کارگری) ، TİKB (اتحادِ کمونیست‌های انقلابی) وMLKP(حزبِ مارکسیست لنینیست کمونیست) نقش کلیدی‌ای  بازی‌ کردند.

 روزنامه Atılım ” (خیزش)، ارگانِ رسمی ESP(حزبِ سوسیالیستِ زحمت‌کشان) که بخشِ قانونی MLKPمی‌باشد، در تاریخ ۱۸ ژوئن یک مقاله‌ تحلیلی را همراه با نتایج یک پژوهش در باره‌ی شرکت کننده‌گان تظاهراتِ پارک گزی در استانبول منتشر کرده است. این مقاله، ترجمه‌ی فارسی خلاصه‌ای از این دو مطلب می‌باشد که لزوماً نه برای تبلیغ یا تأیید عقاید این حزب، بلکه برای به دست آوردن درکِ درست و عمیق‌تر‌ی‌ از تحولاتِ کنونی در ترکیه است که از دیدگاهِ نیروهای فعال چپ جنبش، ارائه می‌شود…..

http://processgroup.org/2013/06/23/esp/

*

۱۳ژوئن۲۰۱۳  - همبستگی با جنبش کارگری

روز اعتراض به حضور مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار

اعتراض علیه نمایندگان سه جانبه گرا و دروغین کارگری

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

*

 - *سایت پروسه  www.processgroup.org

در ترکیه تمامی معادلات به هم خورد

گفت‌وگویی با «کمال اکویان»( Kemal Okuyan) سردبیر روزنامه‌ی «چپ» و عضو کمیته مرکزی TKP(حزب کمونیست ترکیه)

 برگردان: الف.روزبه

http://processgroup.org/2013/06/12/kamal-okuyan/#more-2052

*

*چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش.

سرمایه داری الهی با نبوغ ماتحت المتفکرین امام زمانی!

در حاشیه شعبده بازی انتخابات

http://neweshtejat.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post_12.html

*

*فیلم کوتاهی در باره جنبش اعتراضی مجدد چند روز اخیر  ًاشغال گزیً و حمله وحشیانه پلیس فاشیسم ترکیه به معترضین

*”es ging nur noch um gewaltherrschaft.”

reportage zur atmosphäre in istanbul rund um den taksim-Platz in den letzten tagen.

http://www.vice.com/vice-news/istanbul-rising?utm_source=vicetumblrus

*

سایت پروسه

www.processgroup.org

* بهار به ترکیه آمد!

تحلیلی از SDHجنبش انقلاب مداوم(Sürekli Devrim Hareketi)

برگردانِ: نیما کوشیار

http://processgroup.org/2013/06/10/bahare-turkey/#more-2043

*

* معترضین ترک: “این تازه آغاز کار است!‌” | گزارشی از رویدادهای ترکیه

*منبع: ROAR Magazine  (بازنشر گزارشی از نشریه‌ی شهروندی: WhatIsHappeningInIstanbul.com)
ترجمه: امین حصوری

خاستگاه اولیه‌ی این خیزش صدها تظاهرات کوچک صلح‌آمیز بود که در اعتراض به تخریب پارک گزی (Gezi) – یکی از معدود فضاهای سبز به جا مانده در مرکز استانبول – آغاز شد….

http://praxies.org/?p=2086

*

*مبارزه‌ی طبقاتی، جنسیت و مساله‌ی ملی /مروری بر جنبش‌های سیاسی‌اجتماعی در ترکیه

(سولماز بهرنگ/ روناهی شورشگر*)

www.processgroup.org

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/06/mobarezeye-tabghati.pdf

*

*بررسی اجمالی زمینه‌ی شکل‌گیری اعتراضات کنونی در ترکیه

سولماز بهرنگ/ ۱ ژوئن ۲۰۱۳

روز ۲۷ می دوشنبه، در پارک میدان تقسیم استانبول، گروهی که اکثرا از جوانان و مردم قشر متوسط و بالا تشکیل می‌شد، در اعتراض به نقشه دولت برای تخریب پارک، بریدن درخت‌ها و ساختن یک مرکز تجاری، دست به اعتصاب زدند….

http://processgroup.org/2013/06/01/turkey/

*

ماه می

  * نه با نام ما

متأسفانه سایتهای ایرانی در بسیاری از موارد حتی به قوانین بین‌المللی مسئولیت سوم در بازچاپ مطالب هم پایدار نیستند و چه بسا با چاپ مطالبی که باید سند داشته باشد همانند جمهوری اسلامی، متهم را به دفاع از خودش رجوع میدهند،  …

می دو هزاروسیزده – مهدی کوهستانی

farhang-enghelab.com/Nae-Ba-Name-MA_ MK.doc

 *

آیا انتصابات از قبل مهندسی و به پایان رسیده است؟

برهان  اعظمی

farhang-enghelab.com/Entekhabat_B.Azemi.doc

*

*انتخابات: تلاش مستاصلانهی خامنهای برای انسجام حکومت

آرش عزیزی

Farhang-enghelab.com/Entekhabat-A.Azizi.doc

*

*تحلیل جدید و موضع بخشی از هیئت حاکمه آمریکا در مورد انتخابات ایران

زمانیکهاین تحلیل را با متن و محتوای کنفرانس دو روزه تورانتو (” گفتگوی جهانی درمورد آنیده ایران) با شرکت پیام اخوان و وزیر دفاع کانادا در بدو انتخاباتجمهوری اسلامی در نظر بگیریم، آنوقت به ابعاد سیاست جدید ( “انتخابات آزادو منصفانه” ) هیئت حاکمه آمریکا و متحدینش از جمله دولت کانادا در قبالجمهوری اسلامی پی می بریم.- برهان اعظمی  

*واشنگتن تایمز

کنت تیمیرمن: :نمایش خنده‌دار انتخابات آزاد در ایران

از: کنت تیمرمان / در: واشنگتن تایمز / مترجم: پارسا آزاد – ایران در جهان

Farhang-enghelab.com/Namayeshe_Khandehaware-Entekhabat-K.T.doc

 *

*در برخورد به خرده بورژوازی

( فاصلۀ بین انقلاب فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ )

نشر گزیده، تهران، ۱۳۶۰ – ترجمۀ احمد صادقی
تصحیح و تجدید انتشار: اردیبهشت۱۳۹۲

************

کمونیستهای انقلابیhttp://www.k-en.com

http://k-en.com/ken200/ken70/between.pdf

*

*سازمان دیده بان حقوق بشر هم آدمخواری را محکوم کرد!؟

با بهره گیری از گزارش «آننا نیوز.اینفو»(۱)

http://eb1384.wordpress.com/2013/05/17/

۱۳ ثور- اردیبهشت ۱۳۹۲

*

*فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات ایستاده  در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران

روز 13 ژوئن 2013 در برابر دفتر سازمان جهانی‌ / میدان ملل- ژنو

در دفاع از حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی در ایران

farhang-enghelab.com/appel_13_juin_2013_fa.doc

 *

*فراخوان به کمپین اعتراضی جهانی علیه سرمایه داری در شهر فرانکفورت

بمدت سه روز سی ام ماه مه تا اول یونی

 کارزار اعتراضی ضد سرمایه داری موسوم به “تسخیر” در فرانکفورت ، تنها نوک تیز حمله خود را به سیستم بانکی محدود نمی سازد بلکه  به تمامی جنایت سرمایه  اشاره مینماید وتسخیر را در تمامی مرکز شهر اعلام میکنند.

http://blockupy-frankfurt.org/1206/blockupy-frankurt/

farhang-enghelab.com/Farakhan-Be-CampineEterazi-Frankfurt.doc

*

*هیستری ِ شوروی ستیزی

در کتاب”امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

محمد قراگوزلو

Qhq.mm22@gmail.com
Farhang-enghelab.com/Histry-ShorawiSetizi-MQQ.doc

*

 * طرح مساله‌ی اعراب در ایران

بُن‌بستِ هویت‌سازیِ ناسیونالیستی/ مذهبی و ضرورتِ رویکردی سوسیالیستی

http://processgroup.org/2013/05/06/masaleye-araab/- سایت پروسه

*

لنين
* یکی از مسائل اساسی انقلاب

ن. لنین   /رابوچی پوت شمارۀ 10/ 27(14) سپتامبر 1917

مجموعه آثار لنین، جلد 25 

 *********************

  • ویدئو کلیپ تکمیل شده از عکسهای یازده اردیبهشت۱۳۹۲

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1VzDlsSnQbk

 *********************

کمونیستهای انقلابی  / http://www.k-en.com

*

*حتی با کمک بیش از پنج هزار پلیس، نازی ها نتوانستند در خیابان های فرانکفورت راه پیمایی کنند

http://www.hafteh.de/?p=41960

*

*نشریه کنترل کارگری شماره 12

به مناسبت اول ماه مه

farhang-enghelab.com/ControlKargari-12.pdf

*

* زودپز آمریکائی

دمیتری سدوف (Dmitriy Sedov)

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/23/amerikanskaja-skorovarka-20190.html

مترجم: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2013/05/03/

۱۳ ثور- اردیبهشت ۱۳۹۲

*

* مارکسیسم در هزاره

تونی کلیف -    برگردان: بهزاد جعفرپور

ویرایش اول  : اردی­بهشت   1392
برای دریافت کتاب در فرمت پی.دی.اف اینجا را کلیک کنید

http://www.altiran.com/

*

 *در باره “مسائل پیچیده” انقلاب!

برهان عظیمی :

Farhang-enghelab.com/Darbarehe M.P.Enghelab_BA.doc

*

* پیدایش و تکوینِ خرد در تاریخ و زمینه​های اجتماعیِ آن

از اسطوره تا پیدایشِ خرد (دورانِ شهر-دولت​های یونانی)

نویسنده: هوشنگ سپهر  /  جلد نخست

این کتاب را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید.       سایت پروسهwww.processgroup.org/

*

آپریل

*سه مقاله در بارۀ انقلاب مشروطۀ ایران

م. پاولویچ /   و. تریا / س . ایرانسکی

 *قهرمانان فریب و اشتباهات بلشویکها- -1

نوشته شده نه خیلی بعد از 22 سپتامبر(5 اکتبر) 1917

به صورت متن خلاصه در رابوچی پوت شمارۀ 19، 7 اکتبر(24 سپتامبر) 1917 چاپ شد. -   امضاء : ن. لنین

http://k-en.com/ken200/k68/fraud.pdf

****

http://www.k-en.com  /   کمونیستهای انقلابی

    

*

 * مقرّرات اتحادیۀ کمونیستها

 کارگران تمامی کشورها، متحد شوید!

به نام کنگرۀ دوم پاییز 1847

دبیر (امضای انگلس)

رئیس (امضای کارل مارکس)

 farhang-enghelab.com/Moghararate Etahadiyeh Komonistha-Marx_militant.doc

وبلاگ جدید میلیتانت     -http://militaant.com/

*

* حافظه ی تاریخی ما و اعلیحضرت آنان

امکان قدرت گیری سلطنت طلبان؟

 - 19.04.2013محمد قراگوزلو

farhang-enghelab.com/ Saltanat talaban-MQQ.doc

 *

* کودتای نظامی در آمریکا

سرگئی پراواسودوف

(Sergey pravosudov)

نامزد دکترای علوم تاریخ

منبع: تارنمای جنگ و صلح

http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/78857/

مترجم: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2013/04/19/

۳۰ فروردین- حمل ۱۳۹۲

مقدمه مترجم

چند توضیح مختصر در مورد مسئله مرکزی نوشتار پیش رو ضروری بنظر می رسد:

۱ــ این مطلب بانضمام دو مقاله دیگر: «کودتا و ضد کودتا در واشنگتون» و «باشگاه ضد انقلاب» تقدیم میگردد که مطالعه مجموع هر سه مقاله، میدان نگرش به موضوع را فراختر میکند….

farhang-enghelab.com/Kodataye Nezami-Amrika-T.A.M.SHIRI.doc

*

 پروسه منتشر کرده است

*هیچکاک و مبارزه‌ی طبقاتی

مروین نیکلسون     www.processgroup.org

برگردان: نیما کوشیار

*

*تبلیغات رژیم فاشیستی اسلامی ایران د ر فوروم اجتماعی جهانی در کشور تونس

در ضمیمه گزارشی از فوروماجتماعی جهانی که بمدت یکهفته در کشور تونس دانشگاه منار با حدود 15000 شرکت کننده برگزار گردید. ِرژیم فاشیت اسلامی ایرانآنجا حضور داشت تا بتواند بار دیگر با تبلیغات دروغین باصطلاح ضد امپریالیست و ضدنژاد پرستانه ، چهره صلح منشی خود را به نمایش بگذارد.

farhang-enghelab.com/Tablighate R.Faschisti Iran.doc

*

* بُردار طلائی سیاست چینی (۱)

والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/06/zolotoj-vektor-kitajskoj-politiki-i-19921.html

ترجمه: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2013/04/13/

۲۴ فروردين- حمل

*

*طلا: بازگشت به دنیای پول(۲)

والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/03/30/zoloto-vozvraschenie-v-mir-deneg-ii-19818.html

ترجمه: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2013/04/10/

۲۱ فروردین- حمل ۱۳۹۲

*

سایت پروسه منتشر کرده است: 

* مارکسیسمِ انگلس (جان ریز)

برگردان: ر.ا.کارین …. www.processgroup.org

نشريه کارگر شماره ٥٬ ٣-٩ فوريه ٢۰۰۰

آيا نئوليبراليسم و نازيسم هم خانواده اند؟

نويسنده: ماريو سوزو

مترجم: پيام پرتوى

farhang-enghelab.com/Aya Ne-Fa-T.PP.doc

*

* سرویس خبری جهانی برای فتح:

هند: بیانیه ای در مورد کشتار و ربودن مائوئیست ها

8 آوریل 2013. سرویس خبری جهانی برای فتح. در زیر یک بیانیه مطبوعاتی جبهه دموکراتیک انقلابی هند مورخ 29 مارس 2013 می باشد.

*

 *خطرخط رویزونیسم ورفرمیسمی هرگزازبین نمیرود!

 این خطرناگزیر،دانمی وهمیشه گی است!

برهان عظیمی

هفدهم فروردین۲۹۳۱برابرباششم آوریل۱۱۲۹

طلا: بازگشت به دنیای پول(۱)

والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/03/25/zoloto-vozvraschenie-v-mir-deneg-i-19724.html

ترجمه: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2013/04/06/

۱۷ فروردین- حمل ۱۳۹۲

 

*نشریه رهائی زن  سری سوم شماره دوازدهم

http://rahaizanorg.blogspot.de/2013/04/rahaizan-series-3-issue-12.html

 ناتاشا؛ زنِ سازمان‌دهِ بلشویک

ل. کاتاشوا

این ترجمه با احترام تقدیم می‌شود به استواری و مقاومتِ
شهناز سگوند، ربابه رضایی، زبیده حاجی‌زاده، نجیبه صالح‌زاده، زرین نجاتی، منیژه نجم‌عراقی و …
و همه‌ی زنانِ آگاه و مبارزی که علیه ستم طبقاتی و جنسیتی پیکار می‌کنند

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/03/natasha.pdf

 *

* زنده‌گی‌نامه‌ی شوکی خیرآبادی (ازمجموعه ی مبارزان کمونیست)

نوشته‌شده به دست گروه پروسه در15 ماه  مارس , 2013

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/03/shoki2.pdf

 *

*دادگاه بین المللی پناهجویان بر علیه جمهوری فدرال آلمان

3. Februar 2013 /  / اولین بیانیه و فراخوان برای مشارکت فعالانه و آمادگی

«انواع مختلف کشتن وجود دارد. میتوان کسی را با فرو کردن چاقو در شکمش کشت،
کسی را با محروم کردن از نان، کسی را با مداوا نکردن بیماری، کسی را با جای دادن در یک مسکن نامناسب،
کسی را با کار کشیدن، کسی را با به خودکشی وادار کردن، کسی را با به جنگ کشاندن و غیره و غیره.
فقط معدودی از اینها در کشور ما ممنوع است.» (برتولد برشت)

http://www.refugeetribunal.org/?p=27

*

*اشک​ها و لبخندها )  ادبیات کارگری)

پورحسن خیرخدایی

http://processgroup.org/

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>