فرهنگ و انقلاب

Deutsc1

ما بر این باوریم که :

اکثریتی مطلق از ساکنان ایران به رهائی خود از سلطه ارتجاع و استبداداستثمارمیاندیشند و در حدآگاهی خود در نفی آن اقدام می کنند .

و اکثریت احزاب و مجامع و سازمانهای سیاسی موجود ، علیرغم ادعاهایشان با اختلافاتی نظری و صوری به تصاحب آن میاندیشند و عمل میکنند .

همین عملکرد آگاهانه یا ناآگاهانه نقش بزرگی در بی اعتمادی و بی اعتنائی سیاسی وانحرافات فرهنگی جامعه و در واقع در روابط و مناسبات طبقات در ایران  داشته وگذاشته است .

دهه ها تلاش و جانبازی عناصر و مجامع آگاه و انقلابی در تغئیر این شرایط بر بستر تاثیر متقابل روبناء و زیر بنا و فرهنگ غالب در مناسبات طبقاتی جامعه و رشد مناسبات اقتصادی غارت و چپاول، به تنگنای کشانده شده است و جامعه در بن بستی قرار گرفته است که بدون آگاهی عمومی  از دلائل و چگونگی بروز آن ، از اسارت آن خارج نخواهد شد .

علیرغم  کمبود دانش در طرح اصولی موضوع ، اما بر بستر نیاز و ضرورتی که تشخیص داده میشود بر این باوریم که طرح هر چند ناپخته این مسئله  شاید زمینه ائی باشد بر ارائه نظرات اصولی سایر عناصر و مجامع آگاه و در این صورت میتوانیم که در آموزش خود و سایر عناصر نیازمند آموزش از آن بهره گیریم  .

 تلاش ما این است که به دلائل تاریخی شکست های تاکنونی  پی برده و آنرا به دست افکار عمومی جامعه بلاخص نیازمندان واقعی تغییر در ایران یعنی اکثریت کارگران و زحمتکشان  و… و فرزندان شان دانش آموزان و دانشجویان  برسانیم . در این رابطه به هفکری و همراهی  و ارائه نظر عناصر آگاه نیازمندیم و دستان آنان را میفشاریم .

آدرس ارتباط :

farhangeenghelab@t-online.de

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>